سوالات مورد نیاز ما از شما
میانگین ریزش مو روزانه 50 الی 100 تار است
مثل مشکلات قلبی، صرع، MS و ...
مثل شیر، گوجه، بادمجان و ...
وزن خود را به کیلوگرم وارد نمایید